Harris Apartments
125 East Kansas Street
Afton, IA 50830
641-344-5478

aftonapartmentsfront

 APARTMENT #1  APARTMENT #2
  APARTMENT #4 APARTMENT #5
  APARTMENT #8